Bekendstelling van BPS

Bekendstelling van BPS


Die Finansiële Instansies Pensioenarisvereniging (BPS) is laat 1969 deur pensioenarisse van Eerste Nasionale Bank en Standard Bank gestig. Die vereniging help pensioenarisse uit die finansiële sektor om in kontak te bly met oud-kollegas en vriende en waar moontlike finansiële hulp aan lede in nood te verleen.

Die vereniging word volgens ‘n waterdigte Konstitusie bestuur. Alhoewel die hoofdoelwit nog altyd was en steeds bly om die belange van lede te bevorder en hulp te verleen aan die in nood, is daar ook die volgende doelwitte:

 • Om inligting oor die behoeftes van pensioenarisse van die finansiële sektor te versamel en om ʼn kanaal te skep waardeur hulle hul menings kan lug.
 • Om in kontak te bly met ouer pensioenarisse en op hierdie manier spesifieke gevalle van swaarkry te identifiseer en om oor die algemeen, op watter manier ook al, te help om hul lot te verlig.
 • Om lede wat finansiële hulp oor ‘n kort termyn benodig te ondersteun.
 • Om met ander pensioenarisorganisasies saam te werk en voorspraak te maak vir die behoeftes van pensioenarisse in die samelewing.
 • Om sosiale funksies en vriendskaplike bymekaarkomste te bevorder waar oud-kollegas kan ontmoet, sosiaal kan verkeer en idees uitruil.
 • Om spesiale aanbiedinge, spesifiek vir pensioenarisse, te identifiseer en onder lede te bevorder o.a kompeterende korttermunversekering, vakansiepakette, en nog meer.
 • Om BPS lede, met eie ondernemings, in plaaslike areas te ondersteun. Van die voordele / diensverskaffers beskikbaar aan lede, is die volgende:
 • firstEquity Versekering – korttermynversekeringspolis (Pensure), spesiaal ontwerp vir BPS lede;
 • Heart 2 Care – na-operasie tuisversorging asook bejaardesorg;
 • AVBOB – verlaagde koerse vir begrafnispolisse aan BPS-lede; asook
 • Reispakette en -voordele eksklusief vir BPS lede.


Ons het volle ondersteuning van Absa Bank, Eerste Nasionale Bank, Standard Bank, die Reserwebank asook Bankmed. BPS vergader tans een keer per jaar met spesifieke verteenwoordigers by elk van bogenoemde instansies om kwessies wat deur lede opgehaal word, te bespreek. Ons is tans in onderhandelinge met Nedbank om ‘n beter werksverhouding
met hulle daar te stel.


BPS word deur lede befonds, jaargeld is tand R 57.00 per jaar, asook rente op beleggings. Hierdie fondse word aangewend om lede met finansiële nood te ondersteun. Ons diensverskaffers betaal ook komissie vir elke BPS lid wat hul dienste opneem.
Besoek gerus www.bps-fips.co.za, vir meer inligting, soos ons Konstitusie asook die name en kontabesonderhede van raad- en bestuurslede per area.